آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ – آپدیت رایگان ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۱۵ خرداد ۹۸) – آپدیت آنلاین ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ – آپدیت ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۱۵ خرداد ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security به صورت روزانه منتشر میشود. در صورت ورود از موتور های جست و جوگر برای مشاهده لایسنس های امروز نود ۳۲ به صفحه اصلی سایت (Https://5528k.com:32) مراجعه نمایید همچنین نقد و پیشنهاد یا سوالی در زمینه نود ۳۲ دارید میتوانید با مراجعه به قسمت تماس با ما بپرسید و پیگیری نمایید.

در صورت استفاده از ورژن های ۴ تا ۸ برای فعالسازی و آپدیت کردن به یوزرنیم پسورد نیاز دارید. برای مشاهده یوزر پسورد های امروز نود ۳۲ اینجا کلیک نمایید.

لایسنس امروز نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ – لایسنس رایگان ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – لایسنس فعالسازی انتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ – لایسنس جدید نود ۳۲ (۱۵ خرداد ۹۸) – لایسنس آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ – لایسنس جدید ۱۵ خرداد ۹۸ ورژن نهایی نود ۳۲ – سریال رایگان ۱۵ خرداد ۹۸ – کد فعالسازی ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – لایسنس آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس های رایگان امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزر پسورد نود ۳۲ (۱۰ خرداد ۱۳۹۸) رایگان

یوزر پسورد نود ۳۲ (۱۰ خرداد ۱۳۹۸) رایگان مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ نسخه های antivirus و Smart Security به صورت روزانه منتشر میشود. در صورت ورود از موتور های جست و جوگر برای مشاهده یوزرنیم و پسورد های امروز نود ۳۲ به صفحه اصلی سایت (Https://5528k.com:32) مراجعه نمایید. همجنین میتوانید نقد و پیشنهادات یا سوال های خود را با مرجعه به قسمت تماس با ما بپرسید و پیگییری نمایید.

در صورت استفاده از ورژن های ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به بالا برای فعالسازی و آپدیت نیازمند لایسنس میباشید برای مشاهده لایسنس های رایگان امروز نود ۳۲ اینجا کلیک نمایید.

یوزرنیم و پسورد امروز نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ – یوزر پسورد نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ – یوزر و پسورد رایگان ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزر پسورد امروز ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزر پسورد فعالسازی ۱۵ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزرنیم پسورد ۱۵ خرداد ۹۸ انتی ویروس نود ۳۲ – پسورد نود ۳۲ به تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ – یوزرنیم و پسورد اپدیت ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ نود ۳۲

یوزر پسورد نود ۳۲ (۱۰ خرداد ۱۳۹۸) رایگان

یوزر پسورد های رایگان امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ – آپدیت رایگان ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۱۴ خرداد ۹۸) – آپدیت آنلاین ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ – آپدیت ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۱۴ خرداد ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security به صورت روزانه منتشر میشود. در صورت ورود از موتور های جست و جوگر برای مشاهده لایسنس های امروز نود ۳۲ به صفحه اصلی سایت (Https://5528k.com:32) مراجعه نمایید همچنین نقد و پیشنهاد یا سوالی در زمینه نود ۳۲ دارید میتوانید با مراجعه به قسمت تماس با ما بپرسید و پیگیری نمایید.

در صورت استفاده از ورژن های ۴ تا ۸ برای فعالسازی و آپدیت کردن به یوزرنیم پسورد نیاز دارید. برای مشاهده یوزر پسورد های امروز نود ۳۲ اینجا کلیک نمایید.

لایسنس امروز نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ – لایسنس رایگان ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – لایسنس فعالسازی انتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ – لایسنس جدید نود ۳۲ (۱۴ خرداد ۹۸) – لایسنس آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ – لایسنس جدید ۱۴ خرداد ۹۸ ورژن نهایی نود ۳۲ – سریال رایگان ۱۴ خرداد ۹۸ – کد فعالسازی ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – لایسنس آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس های رایگان امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزر پسورد نود ۳۲ (۹ خرداد ۱۳۹۸) رایگان

یوزر پسورد نود ۳۲ (۹ خرداد ۱۳۹۸) رایگان مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ نسخه های antivirus و Smart Security به صورت روزانه منتشر میشود. در صورت ورود از موتور های جست و جوگر برای مشاهده یوزرنیم و پسورد های امروز نود ۳۲ به صفحه اصلی سایت (Https://5528k.com:32) مراجعه نمایید. همجنین میتوانید نقد و پیشنهادات یا سوال های خود را با مرجعه به قسمت تماس با ما بپرسید و پیگییری نمایید.

در صورت استفاده از ورژن های ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به بالا برای فعالسازی و آپدیت نیازمند لایسنس میباشید برای مشاهده لایسنس های رایگان امروز نود ۳۲ اینجا کلیک نمایید.

یوزرنیم و پسورد امروز نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ – یوزر پسورد نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ – یوزر و پسورد رایگان ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزر پسورد امروز ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزر پسورد فعالسازی ۱۴ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزرنیم پسورد ۱۴ خرداد ۹۸ انتی ویروس نود ۳۲ – پسورد نود ۳۲ به تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ – یوزرنیم و پسورد اپدیت ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ نود ۳۲

یوزر پسورد نود ۳۲ (۹ خرداد ۱۳۹۸) رایگان

یوزر پسورد های رایگان امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۸ – آپدیت رایگان ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۱۳ خرداد ۹۸) – آپدیت آنلاین ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۸ – آپدیت ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۱۳ خرداد ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security به صورت روزانه منتشر میشود. در صورت ورود از موتور های جست و جوگر برای مشاهده لایسنس های امروز نود ۳۲ به صفحه اصلی سایت (Https://5528k.com:32) مراجعه نمایید همچنین نقد و پیشنهاد یا سوالی در زمینه نود ۳۲ دارید میتوانید با مراجعه به قسمت تماس با ما بپرسید و پیگیری نمایید.

در صورت استفاده از ورژن های ۴ تا ۸ برای فعالسازی و آپدیت کردن به یوزرنیم پسورد نیاز دارید. برای مشاهده یوزر پسورد های امروز نود ۳۲ اینجا کلیک نمایید.

لایسنس امروز نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۸ – لایسنس رایگان ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – لایسنس فعالسازی انتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۸ – لایسنس جدید نود ۳۲ (۱۳ خرداد ۹۸) – لایسنس آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۸ – لایسنس جدید ۱۳ خرداد ۹۸ ورژن نهایی نود ۳۲ – سریال رایگان ۱۳ خرداد ۹۸ – کد فعالسازی ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – لایسنس آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس های رایگان امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزر پسورد نود ۳۲ (۸ خرداد ۱۳۹۸) رایگان

یوزر پسورد نود ۳۲ (۸ خرداد ۱۳۹۸) رایگان مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ نسخه های antivirus و Smart Security به صورت روزانه منتشر میشود. در صورت ورود از موتور های جست و جوگر برای مشاهده یوزرنیم و پسورد های امروز نود ۳۲ به صفحه اصلی سایت (Https://5528k.com:32) مراجعه نمایید. همجنین میتوانید نقد و پیشنهادات یا سوال های خود را با مرجعه به قسمت تماس با ما بپرسید و پیگییری نمایید.

در صورت استفاده از ورژن های ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به بالا برای فعالسازی و آپدیت نیازمند لایسنس میباشید برای مشاهده لایسنس های رایگان امروز نود ۳۲ اینجا کلیک نمایید.

یوزرنیم و پسورد امروز نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۸ – یوزر پسورد نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۸ – یوزر و پسورد رایگان ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزر پسورد امروز ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزر پسورد فعالسازی ۱۳ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – یوزرنیم پسورد ۱۳ خرداد ۹۸ انتی ویروس نود ۳۲ – پسورد نود ۳۲ به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ – یوزرنیم و پسورد اپدیت ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ نود ۳۲

یوزر پسورد نود ۳۲ (۸ خرداد ۱۳۹۸) رایگان

یوزر پسورد های رایگان امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۱۲ خرداد ۹۸ – آپدیت رایگان ۱۲ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۱۲ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱۲ خرداد ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۱۲ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۱۲ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۱۲ خرداد ۹۸) – آپدیت آنلاین ۱۲ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۱۲ خرداد ۹۸ – آپدیت ۱۲ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۱۲ خرداد ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra