آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۶ تیر ۹۸ – آپدیت رایگان ۶ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۶ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۶ تیر ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۶ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۶ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۶ تیر ۹۸) – آپدیت آنلاین ۶ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۶ تیر ۹۸ – آپدیت ۶ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۶ تیر ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۵ تیر ۹۸ – آپدیت رایگان ۵ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۵ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۵ تیر ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۵ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۵ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۵ تیر ۹۸) – آپدیت آنلاین ۵ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۵ تیر ۹۸ – آپدیت ۵ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۵ تیر ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۴ تیر ۹۸ – آپدیت رایگان ۴ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۴ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۴ تیر ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۴ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۴ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۴ تیر ۹۸) – آپدیت آنلاین ۴ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۴ تیر ۹۸ – آپدیت ۴ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۴ تیر ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۳ تیر ۹۸ – آپدیت رایگان ۳ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۳ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۳ تیر ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۳ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۳ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۳ تیر ۹۸) – آپدیت آنلاین ۳ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۳ تیر ۹۸ – آپدیت ۳ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۳ تیر ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۲ تیر ۹۸ – آپدیت رایگان ۲ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۲ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۲ تیر ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۲ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۲ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۲ تیر ۹۸) – آپدیت آنلاین ۲ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۲ تیر ۹۸ – آپدیت ۲ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۲ تیر ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۱ تیر ۹۸ – آپدیت رایگان ۱ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۱ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۱ تیر ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۱ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۱ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۱ تیر ۹۸) – آپدیت آنلاین ۱ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۱ تیر ۹۸ – آپدیت ۱ تیر ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۱ تیر ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۳۱ خرداد ۹۸ – آپدیت رایگان ۳۱ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۳۱ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۳۱ خرداد ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۳۱ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۳۱ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۳۱ خرداد ۹۸) – آپدیت آنلاین ۳۱ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۳۱ خرداد ۹۸ – آپدیت ۳۱ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۳۱ خرداد ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۳۰ خرداد ۹۸ – آپدیت رایگان ۳۰ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۳۰ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۳۰ خرداد ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۳۰ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۳۰ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۳۰ خرداد ۹۸) – آپدیت آنلاین ۳۰ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۳۰ خرداد ۹۸ – آپدیت ۳۰ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۳۰ خرداد ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۲۹ خرداد ۹۸ – آپدیت رایگان ۲۹ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۲۹ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۲۹ خرداد ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۲۹ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۲۹ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۲۹ خرداد ۹۸) – آپدیت آنلاین ۲۹ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۲۹ خرداد ۹۸ – آپدیت ۲۹ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۲۹ خرداد ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ، مخصوص ورژن ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نسخه های Antivirus و Internet Security و Smart Security میباشد. آپدیت نود ۳۲ به صورت روزانه و رایگان منتشر میشود. برای آپدیت کردن آنتی ویروس نود ۳۲ باید یوزرنیم پسورد و لایسنس داخل نرم افزار وارد نمایید. برای مشاهده یوزر پسورد و لایسنس های امروز نود ۳۲ در صورتی که از موتور های جست و جو گر وارد سایت شدید به صفحه اصلی سایت (https://5528k.com:32) مراجعه نمایید.

آپدیت نود ۳۲ به تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸ – آپدیت رایگان ۲۸ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز ۲۸ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت آنتی ویروس نود ۳۲ به تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸ – آپدیت بروزرسانی ۲۸ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت رایگان و جدید ۲۸ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت امروز نود ۳۲ (۲۸ خرداد ۹۸) – آپدیت آنلاین ۲۸ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ورژن نهایی نود ۳۲ به تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸ – آپدیت ۲۸ خرداد ۹۸ نود ۳۲ – آپدیت ۲۸ خرداد ۹۸ آنتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

لایسنس امروز نود ۳۲ :

VPUT-XHWK-64GA-8ER8-7KRP

۲H3U-XJDE-XE6T-PS2D-S5EE

G5UG-X2WJ-RA2K-DFSM-C9AC

۷B5G-XRM7-5HAB-8D6B-9UAD

۶EH2-X62U-5PPJ-UFXC-7TGG

CXMU-XP9D-2HE7-VTN2-2H3R

MUSB-XFKR-2W7M-BTSU-DJK6

GXAK-XP7W-GJ3U-5FF9-C6HV

یوزرنیم پسورد امروز نود ۳۲ :

Username:TRIAL-0250622265
Password:55tca4dn29

Username:TRIAL-0250622257
Password:kp7tbxs5jx

Username:TRIAL-0250622261
Password:jenp7mm9cr

Username:TRIAL-0256100761
Password:37hdpn4ufm

Username:TRIAL-0256100765
Password:x9bt7vumru

Username:TRIAL-0256100745
Password:um5djxhjra